Cercetare

AEEF MLS Market Report Q1 2015

Studiu de piata imobiliara - Apartamente Noi Bucuresti

AEEF MLS Market Report Q2 2015

AEEF MLS Market Report Q3 2015

Menţionăm unele dintre lucrările de referinţă publicate:

 • Dumitru Mărgulescu (coord.), coautori: Al. Gheorghiu, A. Işfănescu, Mircea Cristea, Gheorghe Vâlceanu, Vasile Robu: Analiza economico-financiară, Tribuna Economică, Bucureşti, 1994;
 • Dumitru Mărgulescu, Claudia Şerban, Emilia Vasile: Analiza economico-financiară, Ed. Bren, Bucureşti, 2001;
 • Dumitru Mărgulescu, Maria Niculescu: Analiza economico-financiară în comerţ şi turism, Ed. Univ. Dimitrie Cantemir, Bucureşti, 1994;
 • Dumitru Mărgulescu, Maria Niculescu, Vasile Robu: Diagnostic economico-financiar, Ed. Romcart, Bucureşti, 1994;
 • Maria Niculescu, Claudia Şerban: Lucrări aplicative la analiza activităţii întreprinderilor comerciale, Ed. ASE, Bucureşti, 1995;
 • Aurel Işfănescu, Constantin Stănescu, Adrian Băicuşi: Analiza economico-financiară, ediţia a II-a, Ed. Economică, Bucureşti, 1999;
 • Vasile Robu, Ion Anghel, Irina Daniela Ciutac, Iulia David, Monica Petcu: Analiza economico-financiară a întreprinderii – probleme şi date pentru lucrările aplicative, Ed. ASE, Bucureşti, 1996;
 • Dumitru Mărgulescu, Constantin Stănescu, Iulia David: Analiza economico-financiară, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1999;
 • Dumitru Mărgulescu, Gheorghe Vâlceanu, Irina Daniela Cişmaşu, Claudia Şerban: Analiza economico-financiară, Ed. Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 1999;
 • Aurel Işfănescu (coordonator) şi colectiv: Ghid practic de analiză economico-financiară, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 1999;
 • Constantin Cojocaru: Coordonate teoretico-metodologice privind studiul economic de sinteză al productivităţii muncii în societăţile comerciale agricole, Ed. Economistul, Bucureşti, 1999;
 • Ion Anghel, Eduard Dinu: Strategia şi analiza economică şi financiară – studii de caz, Ed. ASE, Bucureşti, 2000;
 • Eduard Dinu: Strategia firmei: teorie şi practică, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;
 • Aurel Işfănescu, Vasile Robu, Ion Anghel, Sorin Stan: Ghid practic de evaluare a întreprinderilor, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;
 • Nicolae Georgescu, Vasile Robu: Analiza economico-financiară, Ed. ASE, Bucureşti, 2000;
 • Nicolae Georgescu: Analiza bilanţului contabil, Ed. Economica, Bucureşti, 2000;
 • Vasile Robu, Ion Anghel, Claudia Şerban, Daniela Ţuţui: Evaluarea întreprinderii, Biblioteca virtuală, ASE, Bucureşti, 2002;
 • Aurel Işfănescu, Vasile Robu, Ion Anghel: Evaluarea întreprinderii, Ed. Tribuna Economică, Bucureşti, 2001;
 •  Ion Anghel, Sorin Stan: Evaluarea activelor necorporale, Ed. IROVAL, Bucureşti, 1999;
 • Ion Anghel: Falimentul – Radiografie şi predicţie, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;
 • Daniela Ţuţui, Nicoleta Tomescu, Mihaela Negescu: Analiza economico-financiară, Ed. ASE, Bucureşti, 2001;
 • Cornel Crecană: Rentabilitatea întreprinderilor mici şi mijlocii, Ed. Economică, Bucureşti, 2000;
 • Cornel Crecană: Ghidul afacerilor mici, Ed. Economică, Bucureşti, 2001;
 • Cornel Crecană: Analiza afacerilor, Ed. Economică, Bucureşti, 2002;
 • Gheorge Vâlceanu, Vasile Robu, Nicolae Georgescu: Analiza economico-financiară, Ed. Economica, Bucureşti, 2005;
 • Monica Aureliana Petcu, Maria Iulia Sobolevschi David, Raluca Sandu: Analyse economique et financiere, Editura ASE, Bucureşti, 2005;
 • Ion Anghel, Sorin Stan: Capitalul intelectual al intreprinderii – Evaluarea proprietatii intelectuale si a altor active necorporale, Ed. IROVAL, Bucureşti,  2006;
 • Elena Claudia Şerban: Strategii de prevenire a riscului in activitatea economico-financiara a agentului economic, Ed. Universitara, Bucureşti, 2006;
 • Elena Claudia Şerban: Analiză economico-financiară I, suporturi de curs, Editura Infomega, Bucureşti, 2006;
 • Vasile Robu, Gheorghe Vâlceanu – Analizǎ economico-financiarǎ – teste grilǎ, Editura Economicǎ, 2006;
 • Elena Claudia Şerban: Analiză economico-financiarăII, suporturi de curs, Editura Infomega, Bucureşti, 2007;
 • Elena Claudia Şerban: Riscul afacerii. Conţinut şi metode de analiză, Editura Infomega, Bucureşti, 2007;
 • Marina Bădileanu coordonator, Elena Claudia Şerban, Vasile Robu şi alţii, Piaţa utilităţilor energetice între reinventare şi sustenabilitate, Editura Expert, Bucureşti, 2007;
 • Elena Claudia Şerban, Raluca Creţu, Ştefania Curea, Analiză economico-financiarăI, caiet  de lucrări aplicative, Editura ASE, Bucureşti, 2008;
 • Dumitru Mărgulescu, Elena Claudia Şerban, Vasile E., Stanciu A.: Analiză economico-financiară, Editura Bren, Bucureşti,  2008;
 • Elena Claudia Şerban, Riscul în activitatea agenţilor economici, Editura Tribuna Economică,  Bucureşti 2009;
 • Vasile Robu, Gheorghe Vâlceanu – Analiză economico-financiară – teste grilă, ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, Ed. Economică, Bucureşti, 2009;
 • Monica Petcu: Strategical financial decisionEditura Norcross, Georgia, U.S.A., 2009;
 • Monica Petcu: Analiza economico-financiară a întreprinderiiEd. Economică, Bucureşti, 2009;
 • Mihaela Diana Oancea-Negescu: Analiza şi evaluarea informaţiilor financiare, Editura Economică, Bucureşti, 2009;
 • Gheorghe Bădescu, Mihaela Diana Oancea-Negescu: Analiza investiţiilor imobiliare, Editura Economică, Bucureşti, 2009;
 • Ion Anghel, Mihaela Diana Oancea-Negescu, Adrian Anica-Popa, Ana-Maria Popescu: Evaluarea întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti, 2010;
 • Ovidiu NICOLESCU- coordonator general, Vasile ROBU- coautor- Dicţionar de management, Editura ProUniversitaria, 2011;
 • Raluca Cretu, Metode si practici de guvernanta corporativa, Editura Universitara, 2012;
 • Raluca Cretu, Bazele evaluarii proprietatilor imobiliare, Editura Universitara, 2013.

Cadrele didactice se preocupă de iniţierea studenţilor în cercetarea ştiinţifică, tematica urmărită fiind cu prioritate cea de analiză economico-financiară şi evaluarea întreprinderilor, iar lucrările se prezintă în cadrul sesiunilor anuale de comunicări ştiinţifice ale studenţilor.

Trebuie menţionat faptul că membrii departamentului participă de 40 de ani participă anual, prin rotaţie, în diferite centre universitare, la dezbaterea unor probleme de mare importanţă pentru învăţământul superior economic.