Academia de Studii Economice din Bucureşti doreşte să ramană cea mai prestigioasă instituţie de învăţământ economic superior şi de administraţie publică din România şi să se califice printre primele universităţi din Europa, prin conţinutul şi modernitatea procesului de învăţământ, dinamismul inovării, implicarea în raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic şi social, naţional şi internaţional.

Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară doreşte să contribuie la promovarea desfăşurării activităţilor de învăţământ şi cercetare ale Academiei de Studii de Economice din Bucureşti la standarde de excelenţă, prin:

  • oferirea unui spectru modern, de utilitate practică imediată de cursuri universitare, în măsură să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniu;
  • promovarea unui corp profesoral valoros în plan ştiinţific şi didactic, caracterizat printr-o înaltă probitate morală;
  • participarea la realizarea de parteneriate flexibile atât cu institute de cercetare, cât şi cu mediul de afaceri şi societatea civilă.

Viziunea departamentului este reprezentată de poziţionarea disciplinelor proprii de licenţă, masterat şi doctorat, precum şi a celor din domeniul pregătirii continue în topul parametrilor calitativi şi ai preferinţelor cursanţilor.

Departamentul de Analiză şi Evaluare Economico-Financiară işi propune să participe în mod direct şi semnificativ la consolidarea competitivităţii Academiei de Studii Economice din Bucureşti pe piaţa educaţională şi de cercetare ştiinţifică la nivel naţional şi internaţional.